Sociaal fonds KSN

KeepersSchool Noord is een stichting die zich bezig houdt met het opleiden van keepers en keeperstrainers. De stichting bestaat nu ruim 1,5 jaar en KeepersSchool Noord als geheel nu ruim 13 jaar.

Binnen KeepersSchool Noord vinden wij het belangrijk dat iedereen in aanmerking zou moeten kunnen komen om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Daarnaast werkt KeepersSchool Noord momenteel aan een professionele uitstraling die u wekelijks terug ziet op het veld (kleding en training) en op de websites.

Binnen KeepersSchool Noord merken wij dat diverse leden regelmatig aanlopen tegen het niet kunnen betalen van cursusgeld, het keeperstenue, het keeperskamp, voetbalschoenen, handschoenen, enz……………. Dit ervaren wij elk seizoen weer en onze doelstelling is om iedereen een plek te bieden binnen KeepersSchool Noord. Om dit te bereiken is het idee ontstaan om een sociaalfonds in het leven te roepen en vanuit dit fonds ondersteuning te bieden wanneer dit nodig is.

Het plan is als volgt:

Sponsors, leden en ouders kunnen een vrijwillige donatie doen van 50 euro per jaar om dit fonds te vullen. Twee leden van het bestuur en een ouder beslissen over wanneer en wat voor donatie of tegemoetkoming wordt gedaan.
Vanuit KeepersSchool Noord zijn dit Bob Fijnheer en Jacco de Laat, vanuit de ouders is het Albert Zilverberg vader van een deelnemer uit Pesse.

Hoe werkt nu ons sociaal fonds?

Het sociaalfonds werkt op basis van signaleren. Signaleren gebeurt tijdens trainingen, gesprekken met keepers/ouders en kan vanuit de sociale omgeving van een deelnemer komen. Op het moment dat er zich signalen voordoen, zal een van de commissieleden op een gepaste en respectvolle manier het gesprek aangaan met de deelnemer van KeepersSchool Noord of zijn/haar ouders. Mocht uit dit gesprek blijken dat er hulp nodig is, wordt dit in de commissie besproken en eventueel actie ondernomen. De commissie werkt op basis van vertrouwen en zwijgplicht en zal enkel aan het dagelijks bestuur een verantwoording afleggen. Hiermee beschermen wij de deelnemer en de ouders, mogelijk is het een best pijnlijke of gevoelige situatie en die begrijpen wij maar al te goed.

Regels binnen het toewijzen zijn er zeker en deze houden wij binnen de commissie om veiligheid te waarborgen.

Wij hopen dat veel leden, ouders en sponsoren mee willen doen aan dit initiatief!

Wilt u meedoen dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 85 INGB 0674 9272 06 t.n.v. Stichting KeepersSchool Noord met als mededeling sociaalfonds KeepersSchool Noord.

Deze bijdrage wordt dan op een aparte spaarrekening geboekt en alleen gebruikt voor dit doel. Eens per jaar vindt er een anonieme verantwoording plaats over de inzet van het fonds.

Wij hopen op deze wijze een maatschappelijke verantwoording te nemen als KeepersSchool Noord, en hopen dat velen hieraan meedoen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacco de Laat via: jacco@keepersschoolnoord.nl